A MEÖT és az MKPK közös húsvéti üzenete

Húsvét reménységet ébresztő, szívet melegítő üzenetével köszöntjük az ünnep alkalmából keresztény testvéreinket: Jézus feltámadt! Jézus él! Élő Jézus Krisztusunk van! Ezen az ünnepen is bejárja az egész világot ez a jó hír. Kilép ismét a templomok, az imaházak kapuján, hogy megszólítsa a városokban és falvakban élőket, fiatalokat, öregeket. Szeretjük az életet, ezért hirdetjük, hogy Krisztust nem a temetőben, a holtak között kell keresni, hanem élő Jézus Krisztusunk előttünk megy az úton. Az élet útján haladók élén élőként vezeti övéit. Ezért a húsvét reggelén tanúskodó asszonyokkal és a hozzájuk csatlakozott tanítványokkal együtt megtapasztalhatjuk, hogy: Jézus él s Krisztus maga az élet, és mi mai keresztények is csatlakozhatunk a tanúkhoz.

Az Egyházra bízta Isten ennek a hírnek hirdetését, terjesztését. Hangozzék hát 2017 húsvétján is mindenfelé, – mindenki felé – örömhírként: Jézussal életünk van! Örömünkben nem feledkezhetünk meg ennek az örömnek az áráról: nagypéntekről érkezünk húsvétra! A halál helyéről az élet helyére. Ha együtt tudtunk a kereszt közelében sírni, akkor sírásunkat húsvét fogja elcsendesíteni, s felragyog a fény: Jézus feltámadt! Jézus él! Ő kormányoz! Általa van életünk, örök életünk!

Időszerű napjainkban a bibliai felhívás, hogy örvendezzen Isten népe! Ezzel csatlakozik húsvét ünneplése révén az ég öröméhez (Zsolt 96,11), mert a nagy csoda láttán hangzik a csatlakozásra hívó szó is: „Örvendezz Istennek egész föld” (Zsolt 66,1). Szálljon hát a jó hír a legtávolabbi földrészre, a legelhagyatottabbnak tűnő otthonokba, hadd hallják mindenütt: az Úr feltámadott, Jézus ezzel örök életet hozott!

Legyen ez az öröm a szívekben lévő félelmek kiűzője, a reménység megerősítője. Higgye el az egyház népe és élje, hogy Jézus Egyházának és egyháza népének életet szerzett, hiszen élő Jézus Krisztusunk van!

Azt kérjük Istentől az Egyház népére, hogy húsvét jó hírével tegye örömtelivé, megáldottá minden keresztény testvérünk húsvéti ünneplését, hogy tovább vihesse ennek mindenre kiható nagy értékét: Jézus él! Én is vele élek!

 

Húsvét, 2017.

Dr. Veres András s.k.

püspök, elnök

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s.k.

református püspök, elnök

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k.

főtitkár

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
Dr. Szabó István s.k.

református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Gáncs Péter s.k.

evangélikus elnök-püspök

Papp János s.k.

baptista egyházelnök

Pataky Albert s.k.

pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s.k.

metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs s.k.

anglikán esperes

Arszeniosz Kardamákisz metropolita s.k.

Magyarországi Orthodox Exarchátus

Tyihon Podolszki püspök s.k.

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje

Siluan Manuila püspök s.k.

Magyarországi Román Ortodox Egyház

Pantelic Lukijan püspök s.k.

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Kirkov Vladimir elnök s.k.

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház