A Szentatya Regina Coeli imádsága: felhívás karitász gyűjtésre Ukrajna javára

Felhívás Ukrajna megsegítésére

Ezen a napon, mely az Irgalmasság szentévének a szíve – kezdte a Regina Coeli imádság előtti beszédét a pápa – gondolatban azon népek felé fordulok, akik leginkább rászorulnak a kiengesztelődésre és a békére. Elsősorban itt Európában arra a drámára gondolok, amelyet Ukrajnában az erőszak miatt elszenvednek: azokéra, akik az ellenségeskedés feldúlta földeken maradnak, ami már ezrek életét oltotta ki és mindazokéra, akik – több mint egy millióan – arra kényszerültek, hogy elhagyják földjeiket. Az érintettek elsősorban idősek és gyerekek. Túl azon, hogy gondolataimba és imádságomba foglalom őket, úgy döntöttem – mondta a pápa – hogy egy humanitárius támogatást indítok számukra. Ebből a célból április 24-én vasárnap Európa katolikus templomaiban különleges gyűjtést tartunk. Arra kérem a híveket, hogy nagylelkűen kapcsolódjanak be ebbe a kezdeményezésbe. Ez a szeretet-gesztus, túl azon, hogy enyhíteni kívánja az anyagi szenvedéseket, szeretné kifejezésre juttatni az egész egyház közelségét és szolidaritását. Élénken óhajtom, hogy ez késlekedés nélkül járuljon hozzá a béke és az emberi jogok előmozdításához a szeretett földön.

Elkötelezetten egy taposóaknák nélküli világért      

És miközben imádkozunk a békéért, emlékezzünk arra, hogy holnap, hétfőn lesz a taposóaknák elleni világnap. Továbbra is sok embert pusztít el és csonkít meg ez a pusztító fegyver és számos bátor ember kockáztatja az életét, hogy megszabadítsa a földeket ezektől az aknáktól. Kérem, hogy újítsuk meg elkötelezettségünket egy taposóaknák nélküli világért! Végül a pápa szeretettel köszöntötte az Isteni Irgalmasság lelkiségének a csoportjait, majd elimádkozták a húsvéti időszak Mária köszöntőjét, a Regina Coeli imádságot.

A déli imádságot követően P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő pontosította, hogy „a Szentatya kezdeményezését a Cor Unum Pápai Tanács koordinálja és a gyűjtés – a vallási hovatartozástól függetlenül – egyenlőképpen irányul a térségben lakó összes személy megsegítésére”.

(vl)