A vatikáni média figyeljen azokra, akik nem rendelkeznek technológiai eszközökkel

A Vatikáni Rádió nem világi szempontok szerint működő nagy és hatalmas rádió, hanem azért fontos Isten és sok hívő szemében, mert a pápa látásmódja szerint nézi a dolgokat – ezt állapította meg Angelo Becciu érsek, helyettes vatikáni államtitkár február 29-én, P. Federico Lombardi SJ és Alberto Gasbarri (főigazgató, illetve admisztrációs igazgató) búcsúztató ünnepségén a Vatikáni Rádió székházában.

Sajátos küldetés: a pápa szemével láttatni a világot

Egy olyan átalakulási folyamatban, mint a mostani, a Vatikáni Rádió előtt új remények és új feladatok nyílnak meg; a cél azonban nem változik: az evangelizálás, a keresztény üzenet rádiós terjesztése. A pápai rádió sajátos küldetése ugyanis az, hogy a Szentszék szemszögéből tekintse a világot, a pápa szavainak fényében nyújtson olvasatot a valóságról az emberiséget érintő nagy kérdésekben, mint a béke, a háború, a szegénység, az igazságosság, a környezet, az Istentől való eltávolodás, a hit és az evangélium szükségessége.

P. Lombardi szerette a Vatikáni Rádió közösségét és mindig kiállt értük

A vatikáni államtitkárság általános ügyeinek helyettese úgy emlékezett meg Lombardi atya és Alberto Gasbarri rádiós működéséről, mint akik életük egy jelentős részét ennek a fontos kommunikációs eszköznek a szolgálatába állították az evangélium hirdetésért, illetve a népek és az emberi jogok védelméért. Becciu érsek méltatásában utalt rá, hogy gyakran beszélt P. Lombardival az elmúlt években, s megtapasztalhatta, mennyire teljes szívéből szerette és védte a rá bízott rádiós közösséget, jogaikat, igényeiket.

Figyelem a szegények, az elnyomottak iránt: a vatikáni kommunikáció kihívása

Ebben a 25 évben, P. Federico Lombardi vezetése alatt a Vatikáni Rádió a szükséges technológiai bővítések mellett megtartotta és kifejlesztette azt az irányvonalat, amely szerint bárki, a világ bármely részén hallgassa is a rádiót, megtalálja a pápa és az Apostoli Szentszék távlatát minden egyes országban, térségben, még a legtávolabbiban is. A Vatikáni Rádió tehát olyan tömegkommunikációs eszköz, mint sok másik, de egyben különböző is: egyedi, sui generis – fogalmazott a vatikáni érsek. A legutolsók, a technológiai eszközökkel kevésbé rendelkezők, az elnyomottak iránti kitüntetett figyelem meghatározó jegye volt Lombardi atya vezetésének, és egy olyan kihívást képvisel, amelyet szem előtt kell tartani a vatikáni kommunikáció fejlődése során – zárta beszédét Angelo Becciu érsek, helyettes államtitkár.

(gá)