Advent az Újjászületésnek az ideje! – Böjte Csaba OFM

2022-es adventben, legyen a Jézus Krisztushoz vezető mesterünk Szent Mária Magdolna, akit az Egyház az apostolok apostolának nevezett! Megtérése, Jézus mennybemenetele után, ő is elmenekül Jeruzsálemből, és egy barlangban bűnbánó életet élve Dél-Franciaország apostola lesz! Az Ő vezetésével szeretnénk elindulni a megtérés, a szentté válás útján! Csak magunkat megújítva leszünk képesek világunkat megmenteni, megújítani!

Világunkat sújtó krízisre van megoldás! Jézus Krisztus által mutatott és a szentek által járt úton, a földön élő nyolcmilliárd ember könnyen eljuthat egy fenntartható, békés, örömteli korszakba!

Önmagunk, világunk megújításához négy lépcsőfokon juthatunk el. Advent négy hétből áll, szeretettel hívlak, készüljünk együtt Karácsony ünnepére!

I. Önismeret! Ismerkedjünk meg a követelőző testünk kívánságaival, mely könnyen a mértéktelen fogyasztás útjára taszít! Szembesüljünk a szem kívánságaival, amely a kapzsiságot, a birtoklási vágyunkat tupírozza beteges szintre. És végül figyeljünk fel a Teremtőnktől kapott mindennél drágább öntudatunk, az én nagyravágyására, melyet Szent János apostol az élet kevélységének nevez.

II. Életünk kisebb, nagyobb zsákutcáiból való kihátrálás, melyet mi keresztények bűnbánatnak nevezünk.

III. A fenntartható, mind a nyolcmilliárd ember számára élhető világba vezető járható út kiválasztása mellett, erős döntéssel, kemény fogadással, a sehova nem vezető vakvágányokat, bűnös zsákutcákat zárjuk le!

IV. Ne kapkodjunk! Döntéseinket, életünk nagy kérdéseit egy szakemberrel beszéljük meg. Mi keresztények ezt gyónásnak nevezzük. Itt ezen a fórumon kiérlelt és meghozott döntéseket, elégtételeket kitartó munkával váltsuk valóra! Példaképeink nyomában induljunk el!

E négy témát szeretnénk kibontani advent négy hetében! Szeretettel biztatlak, tartsatok velünk, Csaba t.

U.i. Roráte – 07.00 órától van Déván az adventi reggeli szentmise.