Az Amoris laetitia fogadtatása a nemzetközi sajtóban

Széles körben foglalkozott a nemzetközi média Ferenc pápa A szeretet öröme k. apostoli buzdításával – számol be részletesen a dokumentum nemzetközi fogadtatásáról az Osservatore Romano vatikáni napilap április 9-ei számában. Első oldalon jelentek meg írások a dokumentumról a francia Le Monde, a spanyol El País és az amerikai The New York Times napilapban illetve a legnagyobb olasz napilapokban.

Le Monde

A Le Monde címlapon hívja fel a figyelmet a pápai dokumentumra Ferenc pápa nagy fotójával együtt. A második oldalon az újság kiemeli, hogy a hagyománytól való eltérés nélkül a Szentatya hogyan mutatja fel a befogadásra irányuló hozzáállást: „A családra vonatkozó katolikus tanítás változatlan marad, de az egyház a papjain keresztül több megértést kell, hogy mutasson a mai családok sokfélesége iránt. Ez az apostoli buzdítás magva” – írja a Le Monde újságírója, Cécile Chambraud.

El País

Ferenc pápa ismét megmutatta újító képességét anélkül, hogy megváltoztatná a doktrínát – hangsúlyozza Pablo Ordaz az El País spanyol napilapban. Az újság a harmadik oldalt teljesen a dokumentum elemzésének és kommentálásának szenteli. Ferenc pápa megengedi a papoknak a döntést, minden esetet mérlegelve az irgalmasság szemszögéből, hogy visszatérhetnek-e az egyházba azok, akik rendezetlen családi helyzetekben élnek.

The New York Times

A The New York Times úgy értékeli, hogy Ferenc pápa üzenete az egyházat befogadásra hívja: a pápa pontos lelkipásztori útmutatást ad, amely megmutatja, hogy teljesen tisztában van a sokszínűséggel és az összetettséggel, amely az egyetemes egyházat jellemzi. A tény, hogy a pápa a különböző helyzetek egyenkénti megítélésére hív, szükségszerű egy nagyon bonyolult kontextusban, amelyben lehetetlen egyetlen kizárólagos megoldást találni. A dokumentum számos fejezete leírja azt a nyomást, ami a családokra nehezedik a szegénység, a migráció, az erőszak különböző formái miatt, amelyek elsősorban a nőket sújtják. A cikk idézi James Martin jezsuita atya, az America c. lap vezércikkírójának kommentárját, aki szerint az apostoli buzdítás emlékezteti a lelkipásztorokat annak fontosságára, hogy elinduljanak a valós személyek felé.

The Times

A The Times angol napilap elismeréssel szól a pápa kiegyensúlyozott álláspontjáról, amellyel a nagyon kényes és problémás kérdéseket kezeli. A válás kétségtelenül rossz, de Ferenc pápa nem akar kegyetlenül bánni a témával, inkább a toleranciára buzdít és megerősíti, hogy az elváltak nincsenek kiközösítve az egyházból és nem szabad úgy bánni velük. Ezzel szemben segíteni kell őket, hogy az egyház részének érezzék magukat. A londoni napilap továbbá rámutat, hogy ez egy meghatározó fejezet, mert ez az álláspont beilleszkedik a Ferenc pápa által előmozdított szélesebb körű tervbe.

Il Corriere della Sera

Olaszországban az Il Corriere della Sera napilap öt oldalt szentel a pápai dokumentum elemzésének, bemutatva az alapvető pontjait. Az újságíró hangsúlyozza, hogy a buzdítás hangneme befogadó és problematikus, készen áll figyelembe venni a helyi tapasztalatokat.

Il Giornale

Az Il Giornale olasz napilap rámutat, hogy nincs szó forradalomról, mint ahogy azt elsősorban a televízió próbálja beállítani. Ennek semmi alapja nincs a hosszú dokumentumban. Egyetlen sor sem utal arra, hogy doktrinális fordulatról lenne szó vagy helyrehozhatatlan helyzeteket próbálna orvosolni. Az újdonság ezzel szemben abban áll, hogy a pápa nyit azok felé, akik rendezetlen helyzetekben élnek. Velük szemben Ferenc pápa megkülönböztetésre hív.

Avvenire

Az Avvenire olasz katolikus napilap vezércikkében az újságíró idézi a pápai dokumentum egy fejezetét, amelyben a Szentatya megfogalmazza, hogy a kommunikációs eszközökben és a kiadványokban, az egyház szolgái, papjai között folyó viták széles skálán mozognak. Egyrészt megjelenik az a vágy, hogy változtassunk meg mindent megfelelő reflexió vagy alap nélkül, másrészt tapasztalható az a hozzáállás, amely mindent az általános előírások alkalmazásával akar megoldani illetve teológiai reflexiókból eltúlzott következtetéseket akar levonni. Az újságíró továbbá felteszi a kérdést, hogy az egyháziak, akiknek nincs családja, miért vetik bele magukat a két szélsőséges álláspont média által gerjesztett forrongásába. Úgy tesznek, mintha a családról alkotott kép alapos átgondolása helyett az egyház egyszerűen csak egy kerekasztal vitát hirdetett volna a válás szabályairól. A pápa visszaadja a szinódusi munka elismerését és annak hozzáadott értékét a kérdéshez. A változás abban áll, hogy az apostoli buzdítás az egyház hozzáállására hat.

La Stampa

A La Stampa olasz napilap pedig felhívja a figyelmet, hogy az apostoli buzdítás az első pápai dokumentum, amely az egyetemes egyházhoz fordul, de nem egy globális üzenetet ad át, hanem figyelembe veszi a kulturális területek eltérő mivoltát és a népek fejlődési útjának összetettségét – zárja az Osservatore Romano április 9-ei száma A szeretet öröme k. apostoli buzdításról nyújtott nemzetközi média körképet.

(sv)