Az egység az Istentől kapott ajándékok közös befogadása – Ferenc pápa beszéde az isteni liturgián

Ferenc pápa vasárnap délelőtt részt vett a tíz órakor kezdődött isteni liturgián, ahogyan a keleti egyházak az eucharisztia, a szentmise ünneplését nevezik. II. Karekin katholikosz, minden örmény pátriárkája vezette a hosszú, ősi szertartást, mely a jeruzsálemi ősegyház liturgiáját tekinti a forrásának. Az isteni liturgiát a Világosító Szent Gergely tiszteletére emelt anya-székesegyház keleti falánál tartották, ahol egyébként a legfőbb ünnepeket tartják az év során, így tavasszal a Krizmaszenteléskor és nyár végén az Istenanya mennybevételekor a Szőlőmegáldás ünnepén.

Krisztus egyháza egyetlen, szívveréseit egymással összhangban érzékeljük

Ennek a hőn óhajtott és számomra máris felejthetetlen látogatásnak a csúcspontján szeretném felemelni az Úrhoz hálámat, amelyet egyesítek az oltárról felszállt dicsőítő és hálaadó nagy himnusszal. Őszentsége ezekben a napokban megnyitotta számomra otthonának kapuit és megtapasztaltuk, hogy „milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1). Találkoztunk egymással, testvérien átöleltük egymást, közösen imádkoztunk, osztoztunk Krisztus egyházának ajándékaiban, reményeiben és aggodalmaiban. Krisztus egyházáról hisszük és érezzük, hogy egyetlen és szívveréseit egymással összhangban érzékeljük „Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól (…) Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van” (Ef 4,4-6) – idézett Ferenc pápa Szent Pál Efezusiakhoz írt leveléből.

Találkozás a szentek jegyében

„Valóban örömmel magunkévá tehetjük Pál apostolnak ezeket a szavait” – folytatta a Szentatya az isteni liturgián mondott beszédében. „Éppen a szent apostolok jelében találkoztunk itt. Szent Bertalan és Tádé, akik ezen a földön elsőként hirdették az evangéliumot, Szent Péter és Pál, akik életüket adták az Úrért Rómában, miközben Krisztussal a mennyekben uralkodnak, minden bizonnyal örvendeznek, hogy látják egymás iránti szeretetünket és konkrét törekvésünket a teljes szeretetközösségre. Mindezért köszönetet mondok az Úrnak, értetek és veletek: Dicsőség Istennek!”

A Szentlélek tüze kovácsolja eggyé a hívek szívét

Ezen az isteni liturgián a Háromszorszent (triszhágion) ünnepi éneke felszállt az égbe, himnuszt zengve Isten szentségéről; szálljon le bőségesen a Magasságos Isten áldása a földre, Isten Anyja, a nagy szentek és egyházdoktorok, vértanúk közbenjárására, különösen annak a sok vértanúnak a közbenjárására, akiket itt tavaly a szentek sorába iktattatok. „Az Egyszülött Fiú, aki itt leszállott” áldja meg utunkat. A Szentlélek tegye eggyé a hívek szívét és lelkét: jöjjön el és alapítson bennünket újjá az egységben” – mondta Ferenc pápa, majd hozzátette: „Ezért szeretnék ismét fohászkodni hozzá, magamévá téve liturgiátok néhány csodálatos szavát. Jöjj, Szentlélek, Te, aki „szüntelen kiáltásaiddal szószólónk vagy az irgalmas Atyánál, Te, aki megőrzöd a szenteket és megtisztítod a bűnösöket”; áraszd ki ránk szereteted és egységed tüzét, és „ez a tűz eméssze el botrányunk okait” (Nareki Szent Gergely, Siralmas panaszok Könyve, 33,5), mindenekelőtt a Krisztus tanítványai közötti egység hiányát.

Sem alávetettség, sem beolvadás, hanem közös befogadása Isten ajándékainak

Az örmény egyház haladjon előre békében és közöttünk legyen teljes a szeretetközösség. Mindenkiben buzogjon fel az egységre való vágy, olyan egység, amely nem lehet „sem egymásnak való alávetettség, sem beolvadás, hanem sokkal inkább befogadása mindazoknak az ajándékoknak, amelyet Istentől kaptunk, hogy az egész világnak tanúsítsuk a Krisztus Urunk által, a Szentlélek révén megvalósított üdvösség nagy misztériumát” (Ferenc pápa szavai az isztambuli Szent György patriarchális templomban 2014. november 30-án bemutatott isteni liturgián).

Fogadjuk be a szentek felhívását, hallgassuk meg az alázatosak és szegények hangját, azokét a sokakét, akik a gyűlölet áldozatai, akik szenvedtek és feláldozták életüket a hitért; szenteljünk figyelmet a fiatal nemzedékeknek, akik a múlt megosztottságaitól mentes jövőért esdekelnek. Erről a szent helyről ismét áradjon szét egy ragyogó fény; a hit fényével, amely Szent Gergelytől megvilágosította ezt a földet, egyesüljön a szeretet világossága, amely megbocsát és kiengesztel.

Kövessük Isten hívását a teljes szeretetközösségre

Mint az apostolok, akik Húsvét reggelén, a kételyek és bizonytalanságok ellenére a feltámadás helyére siettek egy új remény boldog hajnalának vonzásában (vö. Jn 20,3-4), így mi is, ezen a szent vasárnapon, kövessük Isten hívását a teljes szeretetközösségre és gyorsítsuk meg lépteinket az egység felé vezető úton – mondta Ferenc pápa. Végül arra kérte Karekin Őszentségét, hogy Isten nevében áldja meg személyét és a katolikus egyházat, a két egyház előrehaladását a teljes egység felé vezető úton.