Beiktatták Palánki Ferencet

November 14-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban beiktatták a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új püspökét, Palánki Ferencet.

Az ünnepi szentmisén részt vett Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa; Erdő Péter bíboros; Veres András, az MKPK elnöke; a magyar püspöki kar tagjai; külföldről érkezett főpásztorok; valamint az állami tisztségviselők közül Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Papp László, Debrecen polgármestere; illetve Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

Az ünnepi szentmise elején Alberto Bottari de Castello köszönetet mondott a leköszönő főpásztornak, Bosák Nándornak, megköszönve az egyházmegyéért sok éven át végzett áldozatos munkáját, majd bátorította és imádságáról biztosította az új megyéspüspököt az előtte álló pasztorális feladatok útján. A nuncius ezt követően felolvasta Ferenc pápa kinevezési okmányának első sorát latinul, a teljes szöveget pedig Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki irodaigazgatója olvasta fel magyarul.

Az ünnepélyes okmány kihirdetését követően Bosák Nándor, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjba vonuló megyéspüspöke idézte vissza az elmúlt huszonkét esztendőt, melyet az egyházmegye élén töltött, mint annak első főpásztora. Mint mondta, a huszonkét év az egyház történetében egy lélegzetvételnyi időnek tűnik ugyan, ám földi életünk mértékével már nem jelentéktelen, közel egynegyed évszázad. Elég ahhoz, hogy a gyermekkorból a felnőttkorba lépjen át az egyházmegye. Az egyházmegye felnőtté is lett ez idő alatt, ám mégis csupán egy félig kész egyházmegyét tud átadni utódjának, hiszen megannyi feladat és teendő várat még magára. Ehhez kéri az új főpásztor elkötelezett munkáját és azt, hogy legyen jó pásztora rábízott híveinek és papságának. Majd jelképesen átadta Palánki Ferencnek a pásztorbotot, s ezzel az egyházmegye vezetését is, emlékeztetve őt, hogy fogadja azzal a bizalommal és készséggel, amivel annak idején elfogadta a papi hivatást, és odaadta életét Isten és az emberek szolgálatára.

A magyar püspöki kar részéről Veres András szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke fordult köszönettel Bosák Nándor felé. Kiemelte, hogy az ember akkor örül, ha birtokol valamit, ám még boldogabb, ha azt meg is tudja osztani másokkal, s a legboldogabb pedig akkor lesz, ha saját magát tudja megosztani, hiszen ez az igazi szeretetcselekedet. Bosák Nándor megyéspüspök huszonkét éven keresztül tette ezt, osztotta magát szerénységgel és mély lelkülettel. Majd hozzátette: Bosák Nándor beiktatásakor azt mondták, hogy egy egyházmegye első püspökének vértanúvá kell válnia – ő azzá is vált odaadó munkájával, melyet utódjának is követnie, folytatnia kell. A megkezdett munka sok dolgot kialakított már, ám semmi sincs kőbe írva, még mindenen lehet változtatni, még mindent lehet finomhangolni – ami az új püspökre vár most.

„Isten a szeretet” – hangzott az új megyéspüspök első mondata. Mint mondta, új szolgálatát ebben a szemléletben szeretné elkezdeni, mert hiszi, hogy Isten elkötelezett szeretet mellettünk van, s ebben a tudatban kell munkálkodnunk és élnünk.

Ezt követően a homíliájában is erre a gondolatra tért vissza Palánki Ferenc, s hangsúlyozta: „Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk.” Ezért is kell szüntelenül imádkoznunk hozzá, ami egy szüntelen kapcsolatot jelent vele. Szolgálatának hangsúlyát is elsősorban erre, Isten dicsőítésére szeretné helyezni. Majd felsorolta azokat a további súlypontokat is, melyekre püspökségét építeni szeretné: a családpasztoráció, mely nem egy rétegpasztoráció, hanem maga a pasztoráció; a testvéregyházakkal való kapcsolat, mely néha ugyan lelassul, megtorpan, ám a Szentlélek mindig előrébb vezeti; s végül az egyszerű és szeretetteljes igehirdetés, mellyel Ferenc pápának a lateráni bazilikában a legutóbbi püspökszenteléskor elhangzott szavait és útmutatásait akarja követni.

Az új főpásztor első intézkedéseként megerősítette eddigi szolgálatában Felföldi László püspöki helynököt, Krakomperger Zoltán püspöki irodaigazgatót és Törő András püspöki titkárt.