A televízió

A küldetés

A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A BonumTV Szent II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a huszonegyedik század embere ismét rátaláljon az Örömhírre. Célunk megvalósításához elengedhetetlen a világi és a keresztény társadalom egymás iránti nyitottsága. Ennek erősítése érdekében a televízió párbeszéd színtere kíván lenni, hogy a társadalom mikrorétegeiben is elindulhasson egyfajta dialógus. Ezáltal olyan társadalmi, szociális és kulturális együttműködés jöhet létre, mely segít az embereknek újra rátalálni a Krisztushoz vezető útra.

A történet

A televíziós társaság magánkezdeményezésre jött létre 2010. augusztus 15-én.  A BonumTV 2011. április 30-án, szombaton 20:00 órakor kezdte meg napi 24 órás adásának sugárzását az interneten. A BonumTV, mint helyi katolikus tematikus televíziós csatorna 2012. december 8-án kezdte meg kábelhálózatokon műsorainak továbbítását, Tamási József papi programigazgató irányításával. A televízió 2014. január 1-től országosan elérhetővé tette műsorainak terjesztését.

A tartalom

A BonumTV hiánypótló csatorna Magyarországon. Elsődleges célja, hogy informáljon és szórakoztasson. Ferenc pápa tanítását követve a jót keresi, és a jót közvetíti.  Figyelmet fordít a hétköznapinak tűnő, mégis létfontosságú problémákra és kérdésekre, de megjelenik tartalmai között a család, a gyereknevelés és a közösség témakörén túl többek között az életmód, az egészség és a zöld tartalmak is.  A BonumTV egy folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő csatorna, mely a közkedvelt témakörökben igyekszik műsorokat kínálni úgy, hogy közérthető, szórakoztató formában szóljon nézőihez. A televízió törekszik a sokszínűségre, a kreatívan feldolgozott témákra, a modern képi világra, és figyel, alkalmazkodik egy dinamikus generáció szüntelenül változó igényeihez. Az első olyan televíziós társaság Magyarországon, amely vállalja a katolikus, keresztény érték közvetítését műsoraiban. Híreiben markánsan megjelenik Vatikán, a pápa, és azok a hazai hírek, melyek más médiumokban nem kapnak megfelelő hangsúlyt. Magyarországon egyedülálló módon élőben, magyar nyelven közvetíti Ferenc pápa eseményeit, valamint napi három alkalommal élő szentmise közvetítést sugároz saját fejlesztésű kamerarendszer segítségével a budapesti Sziklatemplomból.