Csaba testvér levelet írt Ferenc pápának

Levelet írt Böjte Csaba ferences szerzetes Ferenc pápához, melyben azt kéri, hogy június 1. legyen a Gyermek Jézus napja. Csaba testvér levelében kitér rá, hogy a Nemzetközi Zarándoknap szervezői, augusztus 27-re zarándoklatot szerveznek a gyermekáldásért. Útra kelnek, mert azt érzik, hogy népünk, Európa gondjára, bajára az egyetlen gyógyszer a gyermekáldás. Ezért a zarándokokkal együtt arra kérik Ferenc pápát, hogy június elsejét szentelje a Gyermek Jézus ünnepének, hogy ezen a szép napon a Gyermek Jézust és a világ valamennyi gyermekét és gyermeket vállaló szülőt tudják együtt megünnepelni. A levelet augusztus 27-én a zarándokút minden állomásán felolvassák majd és bizalommal fordulnak Ferenc pápához kérésükkel.

[flowplayer id=”22793″]

Az alábbiakban közöljük Csaba testvér levelét:

Kedves Ferenc Pápa!

A Nemzetközi Zarándoknap szervezői, 2016. augusztus 27-re zarándoklatot szerveznek a gyermekáldásért. Útra kelünk jelképesen e szép célért, mert világosan érezzük, hogy népünk, Európa gondjára, bajára az egyetlen gyógyszer a : GYERMEKÁLDÁS! Elindulunk egy úton, a Mária útján imádkozva zarándokolni, mert mindannyian világosan érezzük Szent II. János Pál pápa sürgető felhívását, hogy az élettelen dolgok kultuszát, az élet kultúrájára cseréljük, másképpen elveszünk!
Kétezer évvel ezelőtt, adventi várakozásunkra a karácsonyi kisded volt Teremtőnk válasza! Világunk minden fájó gondjára, zaklató kérdésére, Isten válasza a Gyermek Jézus volt! A nagy Isten gyermekké lett, és mielőtt csodákat tett volna vagy egyetlen beszédet is tartott volna, elment játszani pajtásaival Názáret poros utcáin! Isten fia kergetőzik, kipirulva, kacagva játszik az emberek fiaival, az Ő testvéreivel! Megváltónk életének minden mozzanata prófétai tett, tanítás! Ő nem véletlenül született Betlehemben egy istállóban, és nem véletlenül lett gyermekké hosszú éveken keresztül Názáretben! Jézus élete maga az Evangélium, minden tette tanítás számunkra! A világ megváltásának nagy művébe nem csak belefér az önfeledt gyermeki kacagás, jókedvű játék, hanem az aki értünk gyermekké vált, arra figyelmeztet: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” Mt. 18,3

A kommunizmus összeomlása után országainkban sok gyermek került az útra, számukra az Egyházunk létrehozott egy gyermekvédelmi hálózatot. A gyermekek között, az elmúlt huszonöt év alatt született meg a Gyermek Jézus tisztelete, kultusza! E kultusz számunkra két nagyon fontos üzenetet hordoz:

1. A Gyermek Jézus szobra körül összegyűlve, mindenek előtt tudatosítsuk magunkban, hogy Isten az áldását gyermekbőrbe csomagolva adja a világunknak, s így minden egyes gyermek Isten drága ajándéka! Az Életet elfogadva Istent fogadjuk be a családunkba, a gyermeket elutasítva, Teremtőnk áldó kezét lökjük el magunktól! A Szépszeretet Anyja Mária, számunkra nem sokat jelentene ha ellökte volna Isten áldó kezét, ha nemet mondott volna az életre! Létünk, a tudatosan vállalt apaságban, anyaságban teljesedik ki, e döntés nélkül terméketlen fák, be nem fejezett torzok leszünk! A gyerektelen felnőttek sem kell elkeseredjenek, mert Istennek mindannyiunk számára van válasza, mindenki lehet felelős apa vagy anya!!! Szent József nem a test és a vér kívánságából lett apja Jézusnak, hanem Isten akaratából! József nem félt befogadni az életet, a gyermeket, és döntése által megszentelte a „józsefi apaságot”, az örökbefogadás általi szülővé válás útját! Népünk, Európa áldott lesz ha mi az élet mellett döntünk, életben marad ha vállaljuk a gyermekáldást, de elveszik ha elutasítjuk az életet, a gyermeket! Légüres tér nincs, ha mi nem tudjuk élettel betölteni szülőföldünket, akkor messziről jönnek ide mások, s az élettől elfordult, halott tárgyak gyűjtögetésében belefáradt társadalmunkat joggal eltakarítják!

2. A Gyermek Jézus kultusz azt is jelenti, hogy az értünk gyermekké lett Istent tisztelve, mi magunk is tanulunk Mesterünktől, ki világunk megváltásának nagy, nehéz feladatához gyermeki pajkos jókedvvel fogott neki, és ezzel arra biztat, hogy a mennyei Atya kezét fogva mi is merjük feladatainkat gyermeki jókedvvel, bizalommal felvállalni, és örömteli nyugalommal jó végre vinni! Sötét, komor, már félelembe hajló világunknak szüksége van a gyógyító Gyermek Jézus pajkos lelkületére, lelkiségére, erre az Egyházunkban mindig is meglévő, búvópatakként meg – meg jelenő gyermeki lelkületre, mely a mennyei Atyában bízva kacagva vállalkozik a legnehezebb dolgokra is!

Székelyhídi Gyermekvédelmi központunkat a Gyermek Jézus tiszteletére szenteltük fel. A búcsús szentmisénkre eljött Boldog Batthyány-Strattmann László unokája, a kedves Krisztina hercegnő, Ferenc pápa személyes orvosa. Általa küldtünk egy közel ezer gyermek által aláírt levelet, melyben arra kértük Ferenc pápát, hogy június elsejét szentelje a Gyermek Jézus ünnepének, hogy ezen a szép napon a Gyermek Jézust és a világ valamennyi gyermekét és gyermeket vállaló szülőt tudjuk együtt megünnepelni! Hisszük, ahogyan jó döntésnek bizonyult május elsejét a családjáért fáradó Szent József ünnepének szentelni, ugyanúgy lehetne június elsejét a Gyermek Jézus tiszteletére szentelni!!

Úgy tudjuk, hogy Ferenc pápa örömmel vette a kezdeményezést és arra biztatott, hogy e szép gondolatot imádságos szeretettel terjesszük el, és ha sokaknak ez lesz az akarata, akkor egészen biztos, hogy az Egyház is áldását adja kérésünkre! Ezért a Nemzetközi Zarándoklat szervezőivel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy e levelet eljuttatjuk 2016. augusztus 27-én a zarándok út minden állomására, ott felolvassuk, s a levélben foglaltakkal egyetértők aláírásával, megannyi templomból, helységből bizalommal fordulunk Ferenc pápához a kérésünkkel! Nagy tisztelettel kérjük, hogy szentelje június elsejét a Gyermek Jézus ünnepének, főpásztori bölcsességgel állítsa példaképként elénk az értünk gyermekké lett Jézus Krisztust!

Kisebb testvéri szeretettel, Szent József szellemében több, mint 5.000 gyermek apja,

Csaba t.