Egységre szólított a krétai ortodox zsinat megnyitásakor a konstantinápolyi pátriárka

Az ortodox zsinat, amely a földrajzi régiók és résztvevői tekintetében valóban nagy, de nem reprezentálja maradéktalanul az egész ortodoxiát, június 17-én, az ortodox Pünkösd péntekén kezdte meg munkáját a görögországi Kréta szigetén Haniától, a „fővárostól” 22 km-re fekvő festői Goniában működő Ortodox Teológiai Akadémián. A zsinaton tíz autokefál ortodox főpásztor képviselte egyházát püspökei és több száz résztvevő kíséretében: Bertalan (Bartolomeosz) konstantinápolyi egyetemes pátriárka, II. Teodor, Alexandria és Afrika pátriárkája, III. Teofil, Jeruzsálem és Palesztina pátriárkája, Irinej szerbiai pátriárka, Dániel romániai pátriárka. Jelen volt továbbá Krizosztom, ciprusi érsek, Jeromos, Athén és Görögország érseke, Száva, Varsó és Lengyelország metropolitája, Anasztáz, Albánia érseke, Rasztiszláv, a Cseh és Szlovák Földek Egyházának érseke.

Négy autokefál egyház távol maradt

Az egyházfők sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy négy autokefál egyház ─ Rusz egyháza, a bulgáriai, az antiókhiai és a grúziai ─ nem tud részt venni a zsinat munkájában. A zsinati üléseken számos témát vitatnak meg, többek között az ortodox egyház misszióját a modern világban, más keresztény egyházakhoz fűződő viszonyát, a házasság szentségének fontosságát és más kérdéseket.

Egyetemesség, zsinatiság és tanúságtétel

A zsinatot megnyitó isteni liturgia homíliájában Bertalan (Bartolomeosz) pátriárka az egység témáját járta körül az egyetemesség, a zsinatiság és a tanúságtétel vonatkozásában. Az isteni eucharisztia valóban megerősíti az ortodox egyház egységét és egyetemességét – jelentette ki a főpásztor, majd így folytatta: Mi egyetlen egyházat alkotunk, egy test vagyunk, még ha különböző nemzeti, nyelvi és kulturális hagyományból származunk is. Minden egyes helyi egyház őrzi és felajánlja saját kincsét Krisztusnak, ezért tehát az egyházon belül nincs olyan helyi egyház, amelynek ne lenne meg a maga jelentősége. Ebben az egyetemességben kell az egyháznak megvalósítania és kinyilvánítania az egységét. Nem elég elméleti szinten kifejezni az egységet, hanem a gyakorlatban is igazodni kell hozzá. Ebben nagy elmaradásaink vannak, ugyanakkor túl a szemléletbeli eltéréseken, az ortodoxok előtt az egyetlen út az egység útja – jelentette ki Bertalan pátriárka.

Zsinatisággal a megosztottság ellen; ökumenével a globalizáció ellen

A zsinatiság az egység másik fontos alappillére, melynek hasznos eszköze a most megkezdődött krétai összejövetel, vagyis az ortodox egyház szent és nagy zsinata. Nehéz út áll előttünk, amely sok áldozatot követel, de a Szentlélek segítségével, építő és őszinte párbeszédben a zsinat hozzájárul a bizalom és a kölcsönös megértés légköréhez – mondta a konstantinápolyi pátriárka, aki a megnyitó előestéjén a heraklioni polgármester adta fogadáson kifejtette: a zsinatiság gyógyír lehet a megosztottságra, mint ahogy az ökumené a globalizációra. Az ortodox zsinatban megjelenő egység, mely tiszteletben tartja a népek különbözőségét, mintaként szolgálhat megosztott világunk egyesítéséhez. Az ortodoxia ökumenikus jellege egy igazi egységet képez, mely ellenszere lehet a kortárs globalizációnak, mely hamis nevet hordoz.

Forrás: Osservatore Romano, http://hungary.orthodoxia.org/