Visszatekintés egy zalai plébánia elmúlt esztendejére – Heiter Róbert Gottfried plébános

Heitter Róbert Gottfried szepetneki plébános a dél zalai hívek vallásosságát és hitét mutatta be kiemelve az ottani szokásokat az adott év során.