„Emberbarát”

A drogfogyasztás rejtőzködő tevékenység, a drogfogyasztók létszámára csak becsléseket tehetünk. A problémás drogfogyasztás kulcsindikátora tulajdonképpen egy ilyen becslést takar.

2011-ben került sor az ESPAD kutatássorozat ötödik felmérésére. A megkérdezett 16 éves fiatalok 19,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. Ennél magasabb, 24,9% volt azoknak az aránya, akik biztosan droghasználati céllal fogyasztottak valamilyen szert. A visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás élet prevalencia értéke 14,7% volt. Az összes szerfogyasztás életprevalencia értéke a megkérdezett 16 éves diákok körében 28,8% volt. A fiúk 28,3%-a, a lányoknak pedig 29,4%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkalmas szert élete során. (A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ adatai szerint.)

Vannak vizsgálatok, amelyek egy-egy speciális populáció szerhasználatát vizsgálják. Mivel ezek a csoportok gyakran nehezen elérhető vagy kisszámú csoportok, sokszor nem kvantitatív, hanem kvalitatív kutatásokkal próbálják feltérképezni a jellemzőiket.

Keresztényként és a társadalom egyedeiként is kötelességünknek érezzük bemutatni valós értékeinket, ezért jelen epizódunkban a kőbányai Emberbarát alapítványhoz látogatunk el, akik a társadalom legsebzettebb szereplőivel foglalkoznak. Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre a perifériára került, hátrányos helyzetű emberek komplex támogatására, melyek közt kiemelt hangsúlyt kap a fiatal szenvedélybetegekkel való foglalkozás. A civil szervezet célkitűzései között fontos helyet kap az ifjúságvédelem, a kábítószerfüggés megelőzése és a szenvedélybetegek rehabilitációja. Az alapítvány „védett” munkahelyeket (sütőüzem és asztalosműhely) hozott létre a munka világából kiesett, vagy oda még be sem került emberek számára. Célja a fizikai és pszichés állóképesség megszerzése, 6-8 órai munkavégzésre való alkalmasság, a szenvedélybetegség miatti leépülés folyamatának megállítása, visszafordítása.

A film a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült.