Erkölcsös pénzügyek: álom vagy valóság?

A 2008-ban kitörő gazdasági válság és az elmúlt idők pénzügyi, gazdasági botrányai egyre inkább felkeltik az érdeklődést az erkölcs iránt. Számos publikáció, kutatás, céges gyakorlat foglalkozik a kérdéssel: lehet-e meg­határozó tényezője a moralitás az alapvető gazdasági, pénzügyi folyamatoknak? A kérdés megválaszolása a pénzügyek terén jelenti a legnagyobb kihívást. Erre tesz kísérletet a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány az ÉrMe Üzleti Hálózattal közösen szervezett, számos neves külföldi és hazai szakértőt felvonultató kétnapos rendezvényén.

Egyre több fórum fogalmazza meg a paradigmaváltás szükségességét a gazdasági, pénzügyi gondolkodásban, és a hagyományos gazdasági sémán túli gondolkodás is megélénkült a gyakorlati életben. A megújuláshoz a keresztény egyházak társadalmi, gazdasági tanításai – köztük a Katolikus Egyház évszázados társadalmi tanítása is – megfelelő elméleti alapot adnak.

A közelmúltban alakult KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány a „PÉNZEN INNEN ÉS TÚL” címmel pénzügyi és egyben etikai-filozófiai szakkonferenciát rendez február 19-én és 20-án a fővárosi Újvárosházán. A kétnapos rendezvény főszervezője, Baritz Sarolta Laura OP olyan neves külföldi és hazai gazdasági szakembereket nyert meg, mint pl. Charles M.A. Clark, a New York-i St. John’s University közgazdász professzora, vezető kutatója, Paul Dembinksi, az Observatoire de la Finance Alapítvány igazgatója, a Fribourgi Egyetem tanszékvezető professzora, Helen Alford OP, a római Pápai Szent Tamás Egyetem professzora, John D. Mueller, az Economics and Ethics Program igazgatója, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója, Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója, Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója, Fodor István, az Ericsson magyarországi vállalatának volt igazgatója.

„A pénz és erkölcs kapcsolata az erkölcsből, így az emberből indul ki, tehát a pénzügyi, gazdasági rend végső meghatározója az emberi értékrend. A pénzügyi válság sem volt véletlen, hanem inkább egyensúlytalanságok, aszim­metriák hirtelen kirobbanása, amelyek észrevétlenül halmozódtak évek óta, pénz­ügyi eszközök ernyője mögött rejtőzve. A konferencián elhangzó előadások egy­részt a pénzügyi szakma oldaláról, másrészt a pénzügyek mögött meghúzódó elvi, értékrendi, filozófiai oldalról is megközelítik e kérdéseket. A konferencia célja erősíteni azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek bolygónk túléléséhez” – összegez Baritz Sarolta Laura.

Az előadásokból megtudhatjuk, hogy pl. milyen erkölcsi és etikai tényezők vezettek a túlzott hitelezéshez, az ingatlanpiaci buborék és a válság kialakulásához – külön kitérve a magyar helyzet specifikus­ságaira. Megismerhetjük a nemzetközi és hazai szabályozói re­akciókat, amelyek az etikus bankrendszer erősítését célozzák, s fény derül arra is, hogy a fenntartható fejlődés feltételei jóval többek, mint a környezetvédelem, a felelős fogyasztói magatartás, vagy a sokat hangoztatott, vállalati társadalmi fele­lősség (CSR). A két nap során hallhatunk majd az államadósság közgazdasági és morális kérdéseiről, a „fair” pénzügyi közvetítő rendszerekről és az új-skolasztikus közgazdaságtanról is.

A rendezvényen az izgalmas témájú előadások mellett szakmai műhelyek is várják az érdeklődőket szintén neves közgazdászok, egyetemi oktatók, üzletemberek vezetésével.  (pl.: Hadi Péter, Kocziszky György, Lentner Csaba, Szabó Barnabás, Szántó Zoltán, Tóth József.)

A konferencián a részvétel ingyenes. Részletes program és regisztráció: konferencia.keteg.hu