Ferenc pápa: a keresztények az egységért dolgoznak, a viszálykodók megosztanak

„Jézus imádkozik a keresztények egységéért, mert az egyházban vannak viszálykeltők, akik megosztanak és szétrombolják a keresztény közösséget” – áll Ferenc pápa csütörtök reggeli szentmiséje homíliájának középpontjában.

Az egység az egyik legnehezebb dolog

„Jézus szenvedése előtt imádkozik a keresztények, a keresztény közösségek egységéért, hogy legyenek egyek, amint ő és az Atyja egyek, hogy ezáltal a világ higgyen”. Ferenc pápa a János evangéliumból Jézus főpapi imádságához fűzte a gondolatait: „A keresztény közösségek, a keresztény családok egysége tanúságtétel. A tanúságtétel az a tény, hogy az Atya elküldte Jézust. Az egységre eljutni pedig – a keresztény közösségben, plébánián, egyházmegyében, keresztény családban – talán egyike a legnehezebb dolgoknak. Történelmünk, az egyház története némelykor szégyenkezéssel tölt el bennünket, mert keresztény testvéreink ellen harcoltunk. Gondoljunk csak a harmincéves háborúra!” – emlékeztetett a pápa.

Bocsánatot kérni a megosztottságért

„Ahol a keresztények egymás ellen harcolnak, ott nincs tanúságtétel” – folytatta. „Ezért kell annyira kérni a megbocsátást az Úrtól a történelmünk számára. Mert az sokszor a megosztottság története, és nem csak a múltban.., hanem ma is! A világ pedig látja, hogy megosztottak vagyunk és ezt mondja: «Előbb béküljenek ki, aztán majd meglátjuk! Hogy lehet, hogy Jézus föltámadt és ezek, az ő tanítványai, nincsenek egységben?» Egyszer egy katolikus keresztény kérdezte egy keleti kereszténytől: „Az én Krisztusom holnapután támad fel, a tiéd mikor? Lám, még a Húsvétban sem vagyunk egyek! Így van az az egész világon! És a világ nem hisz!”.

A viszálykeltők mocskolódnak és rombolnak     

„Az ördög irigysége miatt lépett a bűn a világba. Így aztán  a keresztény közösségekben is szinte szokásszerűen van önzés, féltékenység és megosztottság, ez pedig a másik kibeszéléséhez vezet. Argentínában – folytatta egy személyes emlékkel a pápa – ezeket «konkolykodóknak» hívják, mert konkolyt hintenek és megosztást szülnek. Ez a megoszlás pedig a nyelvvel kezdődik,  irigykedés, féltékenység és bezárkózás révén”.

Kényelmesebb a másikat szapulni a béketeremtés helyett

„A nyelv – folytatta a pápa – képes arra, hogy szétromboljon családot, közösséget, társadalmat. Képes arra, hogy gyűlöletet és háborút hintsen széjjel. Ahelyett, hogy a tisztázást keresné, sokkal kényelmesebb szapulni a másikat és rossz hírét keltve tönkretenni”. Ferenc pápa idézte Néri Szent Fülöp ismert példáját, aki egy másokat megszóló asszonynak elégtételként azt szabta meg, hogy kopasszon meg egy tyúkot,a tollakat szórja széjjel lakhelye környékén, majd gyűjtse össze. De hiszen ez lehetetlen! – kiáltott fel az asszony. Így vagyunk a megszólással is, lehetetlen már visszafordítani, nem lehet jóvá tenni!”.

Kérjük a kegyelmet nyelvünk megzabolázásáért

„A szapulás, a kibeszélés bemocskolja a másikat, tönkreteszi a hírnevét, az életét és oly sokszor az igazság ellen szól. Jézus imádkozott mindnyájunkért, templomi közösségeinkért, egyházmegyéinkért, hogy egyek legyünk. Kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk az egység ajándékét, ami a Szentlélek. Ez az ajándék harmóniát teremt, mert ő maga a harmónia. Kérjük a kegyelmet a keresztények egységéért, a mindennapok kicsi is nagy kegyelmét közösségeink és családjaink számára.  A kegyelmet, hogy meg tudjuk zabolázni a nyelvünket” – fejezte be csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta házban”.