Ferenc pápa a Szent Péter téren kamaszokat gyóntat

Április 23-én, éppen Ferenc pápa névnapján 13-16 éves fiúk és lányok ezrei lepték el a várost. Színes ruhában, vállukon kicsi hátizsákkal, arcukon hozzá széles mosollyal és alapos visongással adnak az Örök Városnak igazi tavaszi üdeséget. Ez az ő napjuk, a kamaszok jubileumi napja. A mai nap a nekiindulásé. Mindenki áthalad a Szent Péter bazilika Szentkapuján, ehhez pedig az utat a Tiberisz partjától kezdik, a Via della Conciliazione elején. Csoportokba szerveződnek és az irgalmasság keresztjét magasba emelve imádkozva, de inkán énekelve vonulnak a Szent Péter térre. Bernini híres kolonnádjai pedig ölelő karokként fogadják a kamaszokat. Az oszlopok tövénél azonban most papok százai ülnek és várják a fiatalokat, hogy elvégezzék a szentgyónásukat. A gyóntató papok közé „beült” Ferenc pápa is a délelőtt folyamán és ott a nagy nyilvánosság előtt, a papok elé térdelve vagy ülve vallották meg bűneiket. Ilyet is régen látott a jó öreg bazilika: tékozló fiúk és lányok térnek vissza vallomásaik révén az atyai házába és a megtisztulás, a kiengesztelődés szentsége révén lelkük ünnepi köntösbe öltözik. Van-e szebb, a tiszta-szemű, tisztaszívű gyerekeknél?
Ferenc pápa a Szent Péter téren fiatalokat gyóntat 2