Ferenc pápa: a Szentlélek mozgat, bátorít és elindít…

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 144 [name] => Kiemelt [slug] => kiemelt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 144 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 2751 [filter] => raw [term_order] => 66 [cat_ID] => 144 [category_count] => 2751 [category_description] => [cat_name] => Kiemelt [category_nicename] => kiemelt [category_parent] => 0 ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 3 [name] => Vatikán [slug] => vatikan [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 3 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 7 [count] => 2387 [filter] => raw [term_order] => 13 [cat_ID] => 3 [category_count] => 2387 [category_description] => [cat_name] => Vatikán [category_nicename] => vatikan [category_parent] => 7 ) )

„Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek?”

Ferenc pápa hétfőn reggel a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában a Szentléleknek a keresztény ember életében játszott szerepéről beszélt. Elmélkedése témáját és gondolatainak az irányát a napi olvasmány egyik, sokszor ma is fájdalmasan aktuális válasza adta:  „Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek”. Az egyház ugyanis ezt olvasta ma közös üzenetként: „Míg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt néhány tanítványra akadt. Megkérdezte tőlük: „Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek?” „Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek” – felelték. „Mire keresztelkedtetek?” – kérdezte ismét. Ezt válaszolták: „János keresztségére.” „János a bűnbánat keresztségével keresztelt – magyarázta Pál –, a népet meg arra biztatta, higgyenek abban, aki utána jön, azaz Jézusban.” Ezt hallva megkeresztelkedtek Jézus nevére. Ezután Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek, megkapták a nyelvek adományát és prófétáltak. Ezek az emberek együttvéve voltak vagy tizenketten” (ApCsel 19,1-17).

A Szentlélek mozgatja az egyházat és tesz tanúságot Jézusról  

„Ma is sokan vannak olyanok – emelte ki a pápa – akik a kérdésre, hogy Megkaptátok-e a Szentlelket?, azt válaszolják: „tanultunk róla a katekizmusban”, és „tudjuk, hogy a Szentlélek benne van a Szentháromságban”, de valójában nem tudnak többet róla”. Ferenc pápa ezután röviden összefoglalta, „mit is csinál a Szentlélek:  Ő az, aki mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a szívünkben. Ő az, aki minden keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki kitárja az ajtókat és aki misszióba küld bennünket, hogy tegyünk tanúságot Jézusról. Hallottunk a mise elején Jézus ígéretét: Amikor megkapjátok a Szentlelket, tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít bennünket és imádságra ösztönöz: Ő imádkozik, bennünk! A Szentlélek az, aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni és így szólítani: Atya! Megszabadít bennünket az árvaság állapotából, amibe evilág szelleme akar vinni minket”.

A Szentlélek az élő egyház főszereplője    

„A Szentlélek az élő egyház főszereplője, aki az egyházban működik” – folytatta a pápa. „A veszély abban áll – intett a pápa – amikor nem éljük ezt, amikor nem vagyunk összhangban a Szentlélek küldetésével és a lefokozzuk a hitet egy morálisra, erkölcsre. Nem elég megállni a parancsok betöltésével, mondván: Többet már nem! És hogy ezt meg lehet tenni, azt pedig már nem…! Idáig menően igen,  azontúl már nem! Ebből jön aztán a kazuisztika, az esetértelmezések rendszere és a hideg erkölcstan”.

Ne tegyük a Szentlelket luxus-fogollyá

„A keresztény élet ugyanis nem egy etika, hanem találkozás Jézus Krisztussal!” – szögezte le a pápa. „Éppen a Szentlélek az, aki erre a Jézussal való találkozásra visz. Ám mi, az életünk során a szívünkben a Szentlelket sokszor úgy tartjuk, mint egy luxus-foglyot s nem hagyjuk, hogy indítson és mozgasson bennünket. Ő meg tud tenni mindent, de mindent, és emlékeztet minket mindarra, amit Jézus mondott és meg tudja magyarázni Jézus dolgait… Csak éppen egy dolgot nem tud csinálni a Szentlélek, hogy bennünket szalon-keresztényekké tegyen! Ezt nem tudja megcsinálni” – szögezte le a pápa. „Nem tud belőlünk virtuális keresztényeket alkotni, csak virtuózus keresztényeket” – használt a pápa egy nyelvjátékot: nem tud látszólagos kereszténnyé tenni bennünket, csak erényessé, mert ő valóságos kereszténnyé formál. Ő úgy veszi az életet, ahogy az van, reálisan, az idők jeleinek prófétai olvasatával, és így visz előre bennünket. Ő a mi szívünk nagy foglya!”

Gondoljuk meg, mit csinál a Szentlélek az életünkben   

„Ezen a héten hasznos lesz számunkra – tette hozzá a pápa – hogy elmélkedünk arról,  mit is tesz a Szentlélek az életünkben. Kérdezzük meg magunktól, hogy megtanított-e bennünket a szabadság útjára. A Szentlékek ugyanis arra ösztönöz bennünket, hogy lépjünk ki magunkból! Félek ettől? Milyen a bátorságom, amit a Szentlélek ad, hogy kilépjek magamból és tanúságot tegyek Jézusról? És még tovább: Van-e türelmem a próbatételekhez? Mert a türelmet is a Szentlélek adja”.

A Szentlélek fogadása készületében

„Ezen a héten Pünkösd ünnepére készülődünk – folytatta a pápa. „Valóban hiszek benne, vagy csak egy szót jelent ő nekem?” – kérdezett tovább. „Igyekezzünk beszélni vele!” – buzdított: „Tudom, hogy a szívemben lakol, hogy jelen vagy az egyház szívében és hogy előre viszed az egyházat, hogy egységet teremtesz köztünk. A tanulékonyság kegyelme a Szentlélektől van. Ezen a héten kérjük ezt az ajándékot, gondoljunk a Szentlélekre, beszéljünk vele!” – fejezte be ezzel a kéréssel a homíliáját Ferenc pápa hétfőn reggel.

A Szent Márta házban szolgáló vincés nővérek köszöntése

Ferenc pápa a szentmise során szeretettel köszöntötte a Szent Márta házban szolgáló vincés nővéreket, akik május 9-én ünneplik rendalapítójuk, Marillac Szent Lujza emléknapját, aki a 17. században élt Franciaországban.