Ferenc pápa szolidaritása a Szíriában jelen lévő egyházi közösségekkel

 A Keleti Egyházak Kongregációjának titkára március 12-e és 17-e között Szíriában tett látogatást 

Cyril Vasil’ jezsuita érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára március 12-e és 17-e között Szíriában tartózkodott. Az Osservatore Romano vatikáni napilap április másodikán „Ne feledkezzünk el Szíriáról” címmel számol be a főpásztor látogatásáról. A jezsuita érsek részt vett a szíriai katolikus püspökök plenáris ülésén, amelyet március 17-én tartottak Tartúszban. Az összejövetelen jelen volt III. Gregoriosz görög-melkita pátriárka, a szíriai katolikus püspökök szinódusának elnöke, valamint III. Ignác Youssif Younan elnökhelyettes, antióchiai szír-katolikus pátriárka. Cyril Vasil’ érsek Ferenc pápa és az egész egyház szolidaritásáról biztosította a Szíriában jelen lévő egyházi közösségeket, a főpásztorokat, a papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, továbbá a világi híveket, akik olyan sokat szenvednek a háború által okozott pusztításoktól. A Keleti Egyházak Kongregációjának titkárát szíriai látogatására elkísérte P. Max Cappabianca OP, domonkos szerzetes, a dikasztérium munkatársa. A helyszínen hozzájuk csatlakozott Mario Zenari érsek, szíriai apostoli nuncius, egy azon kevés diplomaták közül, akik nem távoztak el Szíriából a konfliktus kitörését követően.

A szíriai püspökök hűsége Krisztus példáját követi

Cyril Vasil’ érsek tolmácsolta Leonardo Sandri bíboros, a kongregáció prefektusának szívélyes üdvözletét, majd rámutatott: látogatásának elsődleges célja, hogy köszönetét fejezze ki a püspököknek tanúságtételükért, kitartásukért, türelmükért, a rájuk bízott nyáj vezetéséért. Hűségük Krisztus példáját követi, aki életét adta barátaiért. A főpásztor látogatása egyben kinyilvánítja, hogy az egyetemes egyház nem feledkezik meg a szíriai katolikusokról. „Az egyház szívében vagytok, veletek együtt szenvedünk” – mondta Cyril Vasil’ jezsuita érsek.

A remény Istene soha nem hagy el bennünket

Fontos, hogy az egyház közel álljon az emberekhez ebben a háborús helyzetben, mivel sokan nem pusztán fizikailag sérültek meg, hanem lelki sebeket is hordoznak. A püspökök hirdessék a remény Istenét, aki soha nem hagy el bennünket. Ezekben a nehéz időkben fordítsanak különösen nagy gondot a papjaikkal való kapcsolataikra lelkigyakorlatok, találkozók, közös programok révén. Vasil’ érsek hangsúlyozta, hogy a Keleti Egyházak Kongregációja konkrét segítséget kíván nyújtani a szíriai papoknak a pápa és az egész egyház szeretetének jeleként.

A keresztények legyenek mindig otthon Szíria földjén

Az elvándorlás témájával kapcsolatban a főpásztor nem kívánt ítélkezni azokról, akik elhagyják az országot, de emlékeztetett rá: közösen kell megtenni mindent azért, hogy az emberek szülőföldjükön maradjanak. „Mi magunk legyünk meggyőződve arról, hogy a keresztények mindig itthon lesznek Szíria szép földjén” – tette hozzá az érsek. Látogatásának első állomása március 13-án, Szednaja város volt Damaszkusztól északra, ahol a görög-melkita kisszemináriumot kereste fel. A város Miasszonyunkról nevezett ősi, görög ortodox kolostorában találkozott az ott élő 13 szerzetesnővel.

Nem a szenvedésé az utolsó szó

Március 14-én Jabrúd székesegyházában Vasil’ érsek vezetésével görög-melkita és szír-katolikus énekek kíséretében imádkoztak a békéért. A papokhoz, szerzetesekhez és szerzetesenőkhöz intézett beszédében a jezsuita főpásztor emlékeztetett rá, hogy az évszázadok során az egyházat gyakran érte üldöztetés, mint a kommunizmus idején hazájában, Szlovákiában. Az a tapasztalat is bebizonyította, hogy nem a szenvedésé az utolsó szó, mivel az egész világ egyházának szeretetközössége támogatja Isten népének szenvedő részét. Március 15-én Damaszkuszban Vasil’ érsek találkozott a város és Szíria déli eparchiáinak papjaival, majd a katolikus karitatív intézmények képviselőivel. Jelen voltak többek között a Caritas és a Jezsuita Menekültszolgálat tagjai.

Mindent meg kell tenni, hogy a béke helyreállásával a keresztények visszatérjenek Szíriába

Március 16-án Tartúsz, továbbá az északi részek, a Keresztények völgye és Latakia papjaival és szerzeteseivel találkozott Cyril Vasil’ érsek. Mintegy 80 személy volt jelen: többek között a trappista, a karmelita és a ferences közösségek képviselői, szerzetesnők, valamint maronita és melkita egyházmegyés papok. „Már most gondolni kell arra a napra, amikor véglegesen helyreáll a béke Szíriában és mindent meg kell tenni, hogy a keresztények visszatérjenek hazájukba” – hangsúlyozta a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára.

(vm)