Ferenc pápa üzenete a Tömegtájékoztatás 51. Világnapjára

Meg kell törni a negatív hírek örvényét azáltal, hogy helyet adunk a jó hírek logikájának. Így buzdítja Ferenc pápa a kommunikációban dolgozókat a Tömegtájékoztatás 51. Világnapjára írt üzenetében, amelynek témája: „A reményt és a bizalmat kommunikáljuk korunkban”. A január 24-én közzétett dokumentum arra ösztönzi a keresztény kommunikátorokat, hogy legyenek az Evangélium, a „Jóhír” „élő csatornái”, amely világosságot gyújt a történelem legdrámaibb helyzeteiben is.

Előtérbe kell helyezni az építő jellegű kommunikációt
Előtérbe kell helyezni az építő jellegű kommunikációt, amely elutasítja az előítéleteket a másik irányába és elősegíti a találkozás kultúráját. Ferenc pápa mindenkit arra buzdít, aki a kommunikáció területén dolgozik, hogy törje meg az aggodalomkeltés ördögi körét, amely a negatív hírekre összpontosít és válassza ehelyett a jó hírek logikáját. Minden nap rengeteg információt „megőrölnek”. A kommunikátorok feladata, hogy illatos és jó kenyeret kínáljanak az embereknek, akik az ő kommunikációjuk gyümölcseiből táplálkoznak.

Ne hagyjuk figyelmen kívül a gonosz drámáját, de ne csináljunk belőle látványosságot
Ferenc pápa határozottan kiemeli, hogy emeljünk gátat a félelem spirálja elé, amely annak a szokásnak az eredménye, hogy a figyelmet a rossz hírekre összpontosítjuk. Természetesen nem arról van szó, hogy a félretájékoztatást mozdítsuk elő, amelyben figyelmen kívül hagyjuk a szenvedés drámáját és arról sem, hogy naív optimizmusba essünk, amelyet nem tud megérinteni a gonosz botránya. A Szentatya azt kéri, hogy lépjünk túl a rosszkedv és a belenyugvás érzésén. Annál is inkább, mivel a fájdalom drámáját és a gonosz misztériumát könnyen látványossággá formálják.

Adjunk helyet a jó hírnek, megfelelő szemüvegen keresztül értelmezzük a valóságot
Ebben az összefüggésben az üzenet javaslatot tesz arra, hogy nyitott és kreatív kommunikációs stílust keressünk, amely sosem kész arra, hogy főszerepet adjon a gonosznak, hanem felkínál megoldási lehetőségeket, ösztönözve a javaslattételre és a felelős megközelítésre az emberekben, akiknek a hírt közli. A pápa felhívást fogalmaz meg, hogy korunk emberiségének a jó hír logikáját követő megfogalmazásokat kínáljunk fel. Kiemeli, hogy a valóságnak nincs egy félreérthetetlen jelentése. Minden valójában attól függ, hogy kinek a nézőpontjából közelítik meg, milyen szemüvegen keresztül tekintünk rá. Melyik tehát a megfelelő szemüveg a valóság elmondásához? – teszi fel a kérdést Ferenc pápa a Tömegtájékoztatás 51. Világnapjára írt üzenetében. A keresztények számára a valóság megfejtésének Jézus Evangéliumából, a Jóhírből kell kiindulnia.

Az Evangéliumnak köszönhetően minden esemény egy jó hír helyzetévé válhat
Ez a jó hír, amely maga Jézus, nem azért jó, mert hiányzik belőle a szenvedés, hanem azért, mert a szenvedést is egy szélesebb összefüggésben éli meg. Krisztusban Isten szolidárissá vált minden ember helyzete iránt. Ferenc pápa Izajás prófétát idézi: Ne félj, mert veled vagyok. Ez Isten vigasztaló szava, aki öröktől fogva bevonja magát népe történetébe. Ebből születik meg a remény, a világosság, amelynek következtében a történelem minden újabb drámája egy lehetséges jó hír helyzetévé válhat attól a pillanattól kezdve, hogy a szeretet mindig utat talál a közelségre. A pápa ezáltal a hangsúlyt a képek és a metaforák fontosságára helyezi annak érdekében, hogy Isten Országa alázatos erejét kommunikáljuk, ahogy Jézus tette a parabolákkal. Ma is a képek, sokkal inkább mint a koncepciók kiváltságos útjai a Krisztusban levő új élet hirdetésének.

A kommunikátorok legyenek a Jóhír élő csatornái a ma embere számára
Ferenc pápa továbbá felhívja a figyelmet, hogy az Isten Országába és a Húsvét logikájába vetett bizalom járja át kommunikációnk módját. Ez a bizalom képessé tesz minket, hogy meglássuk a minden történet valóságában és a minden személy arcában jelen levő jó hírt. A Lélek ma is folytatja az Isten Országa iránti vágy elvetését bennünk a számos élő csatornán keresztül, vagyis ezeken a személyeken keresztül, akik hagyják, hogy a Jóhír vezesse őket a történelem drámájában és mint világítótornyok állnak e világ sötétségében. Olyan világítótornyok ők, akik megvilágítják az utat és megnyitják a bizalom és a remény új ösvényeit – zárja üzenetét Ferenc pápa a Tömegtájékoztatás 51. Világnapjára.