Gyásztáviratot küldött Ferenc pápa

Táviratban fejezte ki részvétét Ferenc pápa Velasio De Paolis bíboros halála miatt. A Szentatya a bíboros testvérének címezte levelét, melyben elismeréssel emlékezik meg a főpásztor szolgálatáról, jogi felkészültségéről és szakértelméről, melyet számos pápai egyetemen hasznosított a fiatal nemzedékek, különösen is a papok képzésében. Ferenc pápa buzgón imádkozik az Úrhoz, hogy Szűz Mária közbenjárása által adja meg az elhunyt bíborosnak a hűséges szolgáinak megígért jutalmat. A gyászolóknak pedig apostoli áldását küldi, külön megemlékezve azokról, akik szeretettel ápolták az utolsó években.

[flowplayer id=”56558″]