Irgalmasság és szolgálat – Ferenc pápa katekézise a jubileumi audiencián

Tavaszi melegben, ragyogó napsütésben tartotta meg Ferenc pápa a rendkívüli szombati általános kihallgatást. A Szent Péter teret megtöltötte a hívek serege, több mint 50 ezren, akik nagy lelkesedéssel várták a pápát, aki a szentévben minden hónapban egy szombaton is találkozik a hívekkel a szerdai audiencián túl.

Jézus egy olyan gesztust tett, amely bevésődött a tanítványok emlékezetébe: a lábmosás

Közeledik Húsvét ünnepe, hitünk központi misztériuma. János evangéliuma leírja, hogy mielőtt meghalt és feltámadt volna értünk, Jézus egy olyan gesztust tett, amely bevésődött a tanítványok emlékezetébe: a lábmosás. Váratlan és megdöbbentő gesztus volt olyannyira, hogy Péter nem akarta elfogadni. A pápa Jézus utolsó szavairól elmélkedett katekézisében: „Tudjátok-e, mit tettem veletek? (…) Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” (Jn 13,12-14) Ezzel Jézus kijelöli tanítványainak a szolgálatot, mint a Belé vetett hit megélésének és a szeretetéről való tanúságtételnek az útját. Jézus magára is alkalmazta az „Isten szolgája” képet, amelyet Izajás próféta használt. Ő, aki az Úr, szolgává tette magát! – hívta fel a figyelmet Ferenc pápa.

Úgy szeressük egymást, mint Ő szeretett minket

Azzal, hogy megmosta az apostolok lábát, Jézus feltárta annak módját, ahogy Isten cselekszik velünk és példát mutatott az „új parancsolatáról” (Jn 13,34), hogy úgy szeressük egymást, mint Ő szeretett minket, életét adva értünk. János írja első levelében: „Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. (…) Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Ján 3,16-18)

A szeretet nem szavakat jelent, hanem tettet és szolgálatot

A szeretet tehát konkrét szolgálat, amelyet egymásnak végzünk. A szeretet nem szavakat jelent, hanem tettet és szolgálatot – nyomatékosította a pápa. Alázatos szolgálat, amelyet csendben és rejtve végzünk, ahogy Jézus mondta: „Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb, hogy alamizsnád rejtve maradjon.” (Mt 6,3) Ez azzal jár, hogy rendelkezésre bocsátjuk a Szentlélektől kapott ajándékokat, hogy a közösség gyarapodhasson (vö. 1Kor 12,4-11).  Továbbá ez az anyagi javak megosztásában jut kifejeződésre, hogy senki ne szenvedjen szükséget. A javak megosztása és a szükségben levők megsegítése olyan életstílus, amelyet Isten a nem keresztényeknek is javasol, mint a hiteles emberség útját.

Imádkozzunk egymásért, hogy szívből meg tudjunk bocsátani egymásnak

Végül pedig ne felejtsük el: azáltal, hogy Jézus megmosta tanítványai lábát és kérte őket, hogy ők is hasonlóként cselekedjenek, arra hívott bennünket, hogy kölcsönösen valljuk meg hiányosságainkat és imádkozzunk egymásért, hogy szívből meg tudjunk bocsátani egymásnak. Ilyen értelemben emlékezzünk a szent püspök Ágoston által írt szavakra: „A keresztény ne vesse meg megtenni azt, amit Krisztus tett. Ugyanis amikor a test lehajol testvérünk lábához, a szívben is lángra lobban – vagy ha már égett, megerősödik – az alázat érzése. (…) Bocsássuk meg egymásnak hibáinkat és imádkozzunk kölcsönösen bűneinkért, így valamiféleképpen megmossuk egymás lábát.” (János ev. kom. 58,4-5).

Irgalmasnak lenni, mint az Atya azt jelenti, hogy követjük Jézust a szolgálat útján

A szeretet szolgálat, mások megsegítése és szolgálata. Sok ember éli így életét, mások szolgálatában. A múlt héten kaptam egy levelet valakitől, aki köszönetet mondott nekem az Irgalmasság évéért. Kérte, imádkozzak érte, hogy közelebb kerülhessen az Úrhoz – osztotta meg kötetlen szavakkal élményét a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel Ferenc pápa. Ez a személy édesanyját és bátyját ápolja. Az idős édesanya ágyhoz kötött, szellemileg friss, de nem tud mozogni. Testvére pedig mozgássérült, tolókocsis. Ennek a személynek az élete a szolgálat, a segítségnyújtás. Ez a szeretet! – mutatott rá a pápa. Amikor megfeledkezel magadról és másokra gondolsz, az a szeretet! A lábmosással az Úr megtanít minket arra, hogy szolgálók legyünk és még inkább, hogy olyan szolgálók legyünk, mint Ő, aki mindannyiunkat szolgált. Tehát kedves testvérek, irgalmasnak lenni, mint az Atya azt jelenti, hogy követjük Jézust a szolgálat útján – zárta katekézisét Ferenc pápa a szentévi rendkívüli szombati általános kihallgatáson a Szent Péter téren.

Magyarok az audiencián

Az általános kihallgatáson két kiskunhalasi képviselő halasi csipkével díszített liturgikus terítőket adott át a pápának, és egy szimpatikus pápa-bábut, amit gyermekek készítettek.

(sv)