Isten szeretete ingyenes

Óvakodjunk azoktól a törvénytudóktól, akik leszűkítik Isten távlatait és kicsivé teszik szeretetét. Ferenc pápa a csütörtök reggeli szentmisén, amelyet szokásához híven a vatikáni Szent Márta-házban mutatott be, a szeretetparancsról beszélt, valamint arról a kísértésről, hogy az üdvösség ellenőreivé akarjunk válni.

Nekünk, keresztényeknek az egyik legnehezebb dolog, hogy megértsük a Jézusban való üdvösség ingyenes voltát. Ferenc pápa homíliájában azt hangsúlyozta, hogy Szent Pál nehezen tudta megértetni kora embereivel, hogy ez az igazi tanítás: az üdvösség ingyenessége. A mi fülünk már hozzászokott ahhoz, hogy Jézus Isten Fia, aki szeretetből jött le, hogy üdvözítsen minket és meghalt értünk. Annyiszor hallottuk, hogy már hozzászoktunk. Amikor belépünk Isten határtalan szeretetének misztériumába, elcsodálkozunk rajta, vagy talán inkább meg sem akarjuk érteni.

Jó és helyénvaló dolog megtenni, amit Jézus mond, de az én válaszom erre az, hogy az üdvösség ingyenes, Isten ingyenes szeretetéből jön – folytatta homíliáját a pápa. Jézus maga is dühös kissé ezekre a törvénytudókra, mert erős szavakkal szól hozzájuk: „Mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenőket is megakadályozzátok” (Lk 11,52), tudniillik az üdvösség, a tudás ingyenességének kulcsát vették el– magyarázta a Szentatya. Ezek a törvénytudók egyszerűen úgy gondolták, hogy a parancsok megtartása révén üdvözülhetnek, és aki nem így tett, az megbélyegzett volt. Így megrövidítették Isten távlatait és lekicsinyítették szeretetét, emberi mércére kurtították. Ezzel kellett tehát harcolnia Jézusnak és Pálnak is, hogy megvédjék a tanítást.

Természetesen vannak parancsolatok, de az egész foglalata ez: szeresd Istent és a felebarátodat. És ezzel a szerető magatartással felemelkedünk az üdvösség ingyenességének a szintjére, mert a szeretet ingyenes. Ha én azt mondom neked, hogy ó, de szeretlek, miközben a háttérben egy érdek vezérel, akkor az nem szeretet, hanem érdek – jelentette ki a pápa. Ezért mondja Jézus, hogy a legnagyobb szeretet Istent szeretni egész életünkkel, teljes szívünkkel, minden erőnkkel; a felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint önmagunkat. Ugyanis ez az egyetlen parancsolat ér föl Isten üdvösségének ingyenességéhez. Jézus aztán hozzáteszi: ebben a parancsban mindegyik másik benne van, mert ez hozza magával mindegyiket. A forrás azonban a szeretet; a távlat a szeretet. Ha te bezárod az ajtót és magaddal viszed a szeretet kulcsát, akkor nem érsz föl az ingyenes üdvösséghez, amelyet kaptál. Ez a harc az üdvösség ellenőrzéséért – hogy csak azok üdvözülnek, akik így tesznek – nem ért véget Jézussal és Pállal.

[newsbox style=”nb6″ title=”Még több hír Ferenc pápáról” display=”category” cat=”117,3″ number_of_posts=”15″ sub_categories=”no” show_more=”no” post_type=”post”]