Jakab Rita tanúságtétele – Rózsaeső imaest – Budapesti Örökimádás templom – 2023.10.08.