Jézus békéje a bűn felett aratott győzelemből fakad – Ferenc pápa Regina coeli imája

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 3 [name] => Vatikán [slug] => vatikan [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 3 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 7 [count] => 2387 [filter] => raw [term_order] => 13 [cat_ID] => 3 [category_count] => 2387 [category_description] => [cat_name] => Vatikán [category_nicename] => vatikan [category_parent] => 7 ) )

Május elsején, vasárnap délben Ferenc pápa az evangéliumi szakaszról elmélkedett a Regina coeli elimádkozásakor mondott beszédében. A Szent Péter teret megtöltő hívekhez fordulva felidézte az Utolsó vacsora jelenetét. Kínszenvedése és kereszthalála előestéjén Jézus megígéri az Apostoloknak a Szentlélek ajándékát. Az lesz a Lélek feladata, hogy tanítsa Jézus tanítványainak közösségét és emlékeztesse őket szavaira. Maga Jézus mondja: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).

Tanít és emlékeztet – ezt műveli szívünkben a Szentlélek

Jézus, mielőtt visszatérne az Atyához, bejelenti a Szentlélek eljövetelét, aki mindenekelőtt megtanítja majd a tanítványoknak, hogy egyre tökéletesebben megértsék és befogadják az evangéliumot, hogy tanúságtételükkel élő és cselekvő valósággá tegyék azt életükben. Miközben az Apostolokra – vagyis a „küldöttekre” – bízza az evangélium világméretű hirdetésének küldetését, Jézus megígéri nekik, hogy nem maradnak egyedül: velük lesz a Szentlélek, a Vigasztaló, aki melléjük áll, sőt bennük lakozik, hogy megvédje és támogassa őket. Jézus visszatér az Atyához, de továbbra is elkíséri és oktatja tanítványait a Szentlélek ajándéka által.

Jézussal beteljesedett a kinyilatkoztatás

A Szentlélek küldetésének második aspektusa abban áll, hogy segíti az Apostolokat Jézus szavainak emlékezetében. A Szentlélek feladata, hogy felébressze az emlékezetet, emlékeztessen Jézus szavaira. Az isteni Tanítómester már mindent közölt az Apostolokkal, amit rájuk kívánt bízni: Jézussal, a megtestestült Igével beteljesedett a kinyilatkoztatás. A Szentlélek emlékezteti majd őket Jézus tanításaira az élet különböző konkrét helyzeteiben, hogy azokat megvalósíthassák a gyakorlatban.

Minden nap kérjük a Szentlelket, hogy megértsük Jézus szavait és emlékezzünk rájuk

Ma is ez történik az egyházban, amelyet a Szentlélek világossága és ereje vezet, hogy mindenkihez elvihesse az üdvösség ajándékát, vagyis Isten szeretetét és irgalmasságát. Ferenc pápa kötetlen szavakkal hozzátette: „Például, amikor minden nap – ahogy tanácsoltam nektek – elolvastok egy-egy szakaszt az evangéliumból, előtte kérjétek a Szentlelket: „add, hogy megértsem Jézusnak ezeket a szavait és emlékezzem rájuk”. És utána elolvassátok a szakaszt, minden nap. De előbb imádkozzatok a Szentlélekhez”.

Az önzés megakadályozza, hogy testvérként szeressük egymást

Nem vagyunk egyedül: Jézus mellettünk áll, közöttünk van, bennünk van! Új jelenléte a történelemben a Szentlélek ajándéka révén valósul meg, aki által élő kapcsolatba léphetünk Ővele, a Feltámadt, Keresztre feszített Jézussal. A Szentlélek, aki a keresztség és a bérmálás szentségei révén eltölt bennünket, működik életünkben. Ő vezet bennünket gondolatainkban, cselekedeteinkben, a jó és a rossz megkülönböztetésében; segít, hogy gyakoroljuk Jézus cselekvő szeretetét, önátadását másoknak, különösen a rászorulóknak. Nem vagyunk egyedül! A Szentlélek jelenléte az a béke is, amelyet Jézus ad tanítványainak: „Békességet hagyok rátok!” (27). Ez a béke más, mint aminek megvalósítására az emberek törekszenek. Jézus békéje a bűn, az önzés felett aratott győzelemből fakad. Jézus békéje Isten ajándéka és jelenlétének jele.

A tanítványok ma is megkapják a Feltámadt Krisztus békéjét

Minden tanítvány, aki ma arra kap meghívást, hogy kövesse Jézust, hordozva a keresztet, megkapja a Keresztrefeszített és Feltámadt Krisztus békéjét, győzelmének bizonyosságában és végső eljövetelére várakozva. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy engedelmesen fogadjuk be mindennapi életünkbe a Szentlelket, mint benső Tanítómesterünket, és mint Krisztus élő Emlékezetét – zárta a Regina coeli elimádkozásakor mondott beszédét Ferenc pápa.