Kettős papszentelés Pasaréten

Szent Antal napjához kapcsolódóan a pasaréti Páduai Szent Antal-templom kettős papszentelésnek ad otthont június 11-én, a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. Székely János püspök a papi rend szentségében részesíti Szoliva Gabriel és Kovács Krisztián ferences szerzeteseket.

Szoliva Gábriel 1981-ben született, Nagykanizsán nőtt fel többgyermekes pedagóguscsaládban. Műszaki végzettséget szerzett, majd 2006-ban kezdte meg jelöltidejét a ferences rendben. Teológiai és egyházzenei tanulmányok után 2014-ben tett örökfogadalmat, 2015-ben diakónussá szentelték.

Kovács Krisztián 1986-ban született Budapesten. 2008-ban lépett be a rendbe. 2015-ben tett örökfogadalomat és szentelték diakónussá. 2014 óta a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium hitoktatója.

Szoliva Gabriel OFM

Szoliva Gabriel OFM

Gábriel testvér hivatásáról a Pasaréti Körképben a következőket írta: „Papszentelésemmel életem egy hosszú, várakozással és készülettel eltelt, nehézségekben és örömökben, csalódásokban és újabb reménykedésben bővelkedő időszaka teljesül be. Hogy milyen érzések élnek bennem ezzel kapcsolatban? Hát épp olyanok, mint amikor valaki másfél évtizede vár valamire, és az bekövetkezik: kíváncsiság, izgalom és nagy boldogság. Először gimnáziumi éveim vége felé latolgattam, hogy vajon milyen lenne, ha egyszer az Úristennek adnám az életem, és talán papként szolgálnám. Mivel ezek a gondolatok újra és újra felmerültek bennem, nem tudtam kitérni a válaszadás elől… Mióta diakónusként szolgálok és a prédikációkban szavakba kell öntenem az Egyház tanítását, egyre többet gondolok a kezdeteimre, hitem és a Jóisten iránti érdeklődésem gyökereire. Újra megelevenednek bennem találkozások, meghatározó jelentőségű beszélgetések, gyónások, amelyekkel a Szentlélek vezetett. Hálával gondolok azokra a nagyszerű papokra, akiknek szolgálatán keresztül megragadott a papi hivatás szépsége, és akik segítették, hogy saját hivatásomra rátaláljak.”

Kovács Krisztián OFM

Kovács Krisztián OFM

Krisztián testvér pedig a plébániai lapban közöltek szerint így készül a nagy eseményre: „Ahogy közeledik szentelésünk napja, elmélkedésem tárgyát egyre inkább képezik kérdések, melyekből álljon itt egy pár: Ki is a pap? Milyen a papi identitás? Krisztián = a pap, Krisztus papja? … És a Kérdezettem nem rest válaszolni a maga különleges módján, erényeinek (arcának) felvillantásával: odafordulni, előbb szeretni. Eme két erény, mely Ő maga, megélésének hogyanja itt és most egyetemes és egyéni kihívás. Mindennapos az az öröm, hogy az Isten közösségben szeretne lenni velem…”