Magyar zarándokok a Szent Péter-bazilikában

Október 27-én kedden reggel nyolc órakor Pápai Lajos győri megyéspüspök szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilika kereszthajójának Szent József oltáránál.

Németh László Imre olaszországi magyar főlelkész, a keddi magyar misék szervezője a mise kezdetén örömmel említette, hogy ez alkalommal olyan sok magyar zarándok érkezett (160 fő), hogy nem fértek volna el a magyar kápolnában, ezért egy tágasabb helyet kaptak a bazilikában. A zarándokok nagy része a szombathelyi és győri egyházmegyéből, Sopronból érkezett. A magyar jezsuiták budapesti rendi központjának világi munkatársai Forrai Tamás tartományfőnökkel érkeztek római zarándokútra ezen a héten és ők is részt vettek a szentmisén.

Pápai Lajos győri püspök szentbeszédében arra emlékeztette a híveket, hogy Szolovjev, a nagy orosz gondolkodó prófétai szavai nyomán a mai kereszténységnek nem elegendő értékekre hivatkozni, hanem személyesen kell kötődnie Jézus Krisztushoz, mert ez a kapcsolat tartja a meg a hívő embereket a mai kihívások között.