Nemzeti Emlékezetünk megőrzése – a protestáns egyházak helyzete a kommunizmus idején – Földváryné Kiss Réka és Kovács Gergely posztulátor