Nyelvi kiscsoportokban folyik a munka

Szerdán déli egykor P. Federico Lombardi ismét tájékoztatta az újságírókat a szinódus kedd délutáni és szerda délelőtti eseményeiről.

Kedd délután az egyes nyelvi csoportok tagjai találkoztak egymással és megválasztották a moderátorokat, akik a megbeszéléseket vezetik és a relátorokat, akik jelentést tesznek és beszámolnak az egyes kiscsoportok tevékenységéről. Ezeket a listákat szét is osztották és közzétették. Négy angol,  három-három francia és olasz, két spanyol és egy német nyelvű kis csoportban folynak a szinódusi munkák. Ezen a héten szerdán és csütörtökön, majd jövő héten hétfőn és kedden, továbbá október 17-én délután, 19-én egész nap illetve 20-án délelőtt zajlanak a nyelvi csoportok munkamegbeszélései. Szerdán délelőtt már a konkrét munka kezdődött el az egyes csoportokban. A szóvivő különböző nyelvek relátorait hívta meg a sajtókonferenciára, akik beszámoltak saját tapasztalataikról.Charles Chaput philadelphiai érsek, aki nemrég házigazdaként köszönthette otthonában Ferenc pápát, az angol nyelvű csoportok munkáját értékelve kijelentette: „Meg kell erősíteni az egyház tanítását a házasságról”. Az érsek felidézte „a családok világtalálkozójának nagyszerű tapasztalatát, mely reménységet adott a családoknak”. „A szinódusi tapasztalata azt mutatja, hogy széles spektrumban kell szemlélni az egyetemes egyház tapasztalatát a családról és nem ajánlatos csak az egyes országok gondjaira figyelni”. Több angol nyelvű szinódusi atya kifogásolta, hogy „az Instrumentum Laboris nem tükrözi kellőképpen az egyház egyetemességét. Szükség van egy komoly párbeszédre a helyi egyházak és az egyetemes egyház között. Mi nem azért vagyunk itt, hogy győzzünk a saját szempontjaink szerint, hanem hogy együtt eljussunk arra az igazságra, amit az Úr határozott meg az egyháza számára”.

Laurant Ulrich, Lille érseke a francia nyelvű kiscsoportok munkájáról azt hangsúlyozta, hogy „a közös nyelv ellenére milyen eltérő és sokszínű az egyház véleménye a család és a házasság témájáról. A különféle szempontok megjelenése mellett szép volt látni azt a közös szándékot, mely az egyház egységét tartotta szem előtt”.

A spanyol nyelvű csoportok megbeszéléseit Salvador Piñeiro prelátus, a perui püspöki konferencia ismertette. „Az egyháznak kísérnie kell a családokat” – hangsúlyozta a perui atya, kiemelve a szinódus testvéri légkörét. „Tudjuk, hogy a család, mint intézmény sok helyütt a törvényhozások támadásának van kitéve, melyek például az abortuszt támogatják. Ezzel szemben az egyház feladata, hogy a halállal szemközt az élet evangéliumát hirdesse és megerősítést vigyen a sérült családok tagjai számára”.

P. Lombardi a sajtókonferencián megjegyezte, hogy az egyes szinódusi atyák szabadságában áll, hogy az ő saját szinódusi felszólalásukat közzéteszik-e, nyilatkoznak-e róla, vagy nem. Mindebből világos, hogy központilag ezeket a felszólalásokat nem publikálják.