Parolin bíboros hivatalos látogatást tesz Macedóniában és Bulgáriában

A vatikáni bíboros államtitkár március 18-a és 22-e között hivatalos látogatást tesz Macedóniában és Bulgáriában, eleget téve a balkáni hatóságok és a helyi katolikus egyház meghívásának.

Az első állomás Skopje, a macedón főváros

Parolin bíboros elsőként a macedón fővárost keresi föl, ahol találkozik az állami elöljárókkal. Március 18-án este hat órakor pedig a skopjei Jézus Szent Szíve katolikus székesegyházban szentmisére kerül sor. A szertartást követően bemutatják Ferenc pápa „Isten neve irgalmasság” – című könyvének macedón fordítását. Parolin bíboros ezen kívül felavatja majd az új püspöki rezidenciát Skopjéban, találkozik az egyházmegye és a görög-katolikus eparchia papjaival és szerzeteseivel. Fölkeresi a helyi görög-katolikus közösséget Strumicában, amely a macedóniai bizánci rítusú hívek központja.

A bulgáriai látogatás állomásai: katolikusok, ortodoxok, muzulmánok

A bulgáriai látogatás március 20-án kezdődik: a vatikáni államtitkár délelőtt tíz órakor felszenteli Szófiában a felújított Dormitio Mariae (Mária Elszenderülése) templomot, amely a bolgár görög-katolikus apostoli exarchátus székhelye. Délután fölkeresi a XXIII. János pápának szentelt görög-katolikus társzékesegyházat. A templomot azon a földterületen emelték, amelyet Angelo Roncalli (a későbbi pápa) vásárolt meg, mialatt apostoli delegátusként szolgált Bulgáriában.

Pietro Parolin bíboros meglátogatja az eucharisztikus nővérek közeli kolostorát és a II. János Pál orvosi központot, amelyet a szerzetesnők működtetnek szegények és menekültek részére. Március 20-án este Szófiában a bíboros mutatja be a virágvasárnapi szentmisét a latin rítusú Szent József-társszékesegyházban. Ezt követően találkozik a bulgáriai katolikus papokkal és szerzetesekkel. Március 21-én az államtitkár találkozik Neofit bolgár ortodox pátriárkával és a szent szinódus néhány tagjával. Találkozik továbbá Roszen Plevneliev bolgár köztársasági elnökkel, Bojko Boriszov kormányfővel, valamint Musztafa Hadzi főmuftival.

(gá)