Regina Coeli: Csodálattal elmélkedünk a Feltámadás misztériuma előtt

Ezen a Húsvéthétfőn, amelyet az „Angyal Hétfőjének” neveznek, szívünk még telve van a húsvéti örömmel. Nagyböjt, a bűnbánat és a megtérés időszaka után, amelyet az egyház különös intenzitással élt meg ebben az Irgalmasságnak szentelt jubileumi évben; a szent három nap szertartásai után ma is megállunk Jézus üres sírja előtt. Ámulattal és hálával elmélkedünk az Úr Feltámadásának nagy misztériumáról – kezdte beszédét a pápa a Regina Coeli elimádkozása előtt.

Kérjük bizalommal az Úrtól a hit és a remény ajándékát

Az élet legyőzte a halált. Az irgalmasság és a szeretet győzött a bűn felett! Hitre és reményre van szükség, hogy megnyíljunk ennek az új és csodálatos látóhatárnak. És mi tudjuk, hogy a hit és a remény Isten ajándéka, amelyet kérnünk kell tőle: „Uram, adj hitet, adj reményt! Olyan nagy szükségünk van rá!”

Hagyjuk, hogy áthassanak bennünket azok az érzések, amelyek a húsvéti szekvenciában hangzanak fel: „Igen, biztosak vagyunk benne: Az Úr valóban feltámadt!” Az Úr feltámadt közöttünk! Ez az igazság kitörölhetetlen nyomot hagyott az apostolok életében, akik a Feltámadás után újból úgy érezték, hogy követniük kell Mesterüket. Miután megkapták a Szentlelket, félelem nélkül útnak indultak, hogy mindenkinek hirdessék, amit saját szemükkel láttak, és amit személyesen megtapasztaltak.

Ha Krisztus feltámadt, akkor mi is mindig újból és újból megtérhetünk bűneinkből

Ebben a Jubileumi szentévben mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy ismét felfedezzük, és különös intenzitással befogadjuk a Feltámadás vigasztaló hírét: „Krisztus, az én reményem, feltámadt!”

Ha Krisztus feltámadt, akkor új szemmel és új szívvel tekinthetünk életünk minden eseményére, még a legnegatívabbakra is. A sötétség, a kudarc, sőt még a bűn pillanatai is átalakulhatnak és egy új út kezdetét hirdethetik. Amikor eljutottunk nyomorúságunk és gyengeségünk legmélyebb pontjára, a feltámadt Krisztus erőt ad, hogy ismét talpra álljunk. Ha Őrá hagyatkozunk, kegyelme üdvözít minket! A keresztre feszített és feltámadt Úr az irgalmasság maradéktalan kinyilatkoztatása, amely jelen van és működik a történelemben. Íme, ez a húsvéti üzenet, amely még ma is felhangzik és a húsvéti időszakban végig felhangzik majd, egészen Pünkösdig.

Mária segítsen bennünket, hogy megvalósíthassuk életünkben a Feltámadás örömhírét

Jézus kínszenvedésének és feltámadásának csöndes tanúja volt Mária. Ott állt a kereszt mellett: nem törte meg a fájdalom; hite erőssé tette. Meggyötört anyai szívében mindig égve maradt a remény lángja. Kérjük Máriát, segítsen, hogy mi is teljességében befogadjuk a Feltámadás húsvéti örömhírét, hogy életre keltsük azt mindennapi életünk konkrét valóságában.

Szűz Mária adja meg nekünk a hit bizonyosságát, hogy életutunk minden szenvedéssel teli lépése, amelyet Húsvét világossága ragyog be, áldássá és örömmé válik magunk és mások számára, különösen az önzés és a közöny miatt szenvedők számára.

Fohászkodjunk tehát Máriához hittel és áhítattal a Regina coeli, a Mennyek Királynője imával, amely az egész húsvéti időszakban helyettesíti az Úrangyala imádságot – fejezte be beszédét Húsvéthétfőn Ferenc pápa.

(vm)