Szentszék: A fejlődő országok adósságát előtérbe kell helyezni

Richard Gyhra prelátus, a Szentszék hivatalos ügyvivője az ENSZ genfi szervezeteinél hétfőn felszólalt az Emberi Jogok Bizottsága előtt.

„A fejlődő országok adósságát a gazdasági, politikai és technikai kapcsolatok egy átfogóbb kontextusába kell helyezni, mert azok megnövelték az országok közötti egymásrautaltságot, valamint a nemzetközi együttműködés szükségességét a közjó elérésének érdekében.”

„Ez az egymásrautaltság vezessen el a szolidaritásnak egy újabb, átfogóbb koncepciójához, mely tiszteletben tartja minden ember egyenlő méltóságát, ahelyett, hogy az erősebb országok általi elnyomást, nemzeti egoizmust, társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat eredményezne.”

(gd)