Szíria békéjéért: Ferenc pápa videó-üzenete a Nemzetközi Karitász békekampányához

„Kedves Testvéreim! Ma arról szeretnék nektek beszélni, ami nagyon elszomorítja szívemet: a szíriai háborúról, amely immáron ötödik évébe lépett. Kimondhatatlan szenvedés ez: áldozata a szíriai nép, amely arra kényszerült, hogy bombázások alatt éljen vagy a menekülésben találjon kiutat más országok vagy Szíria kevésbé szétrombolt részei felé: el kell hagyniuk otthonukat, mindent. Gondolok a keresztény közösségekre is:  teljes támogatásomat fejezem ki nekik a hátrányos megkülönböztetések miatt, amelyeket el kell szenvedniük.

Szeretnék mindenkihez fordulni, minden hívőhöz és azokhoz, aki elkötelezik magukat a Karitásszal egy igazságosabb társadalom építésében. Miközben a nép szenved, hihetetlen mennyiségű pénzt költenek, hogy fegyvereket szállítsanak a harcolóknak. És a fegyvert szállító országok közül néhányan békéről beszélnek. Hogyan hihetnénk azoknak, akik jobbjukkal simogatnak, baljukkal pedig ölnek?

Bátorítok mindenkit, felnőtteket és fiatalokat, hogy lelkesen éljék meg az Irgalmasság Évét, hogy legyőzzék a közönyt, és erőteljesen hirdessék, hogy lehetséges a béke Szíriában! A béke lehetséges Szíriában!

Ezért arra hívattunk valamennyien, hogy megtestesítsük Isten Szavát: „Hiszen tudom, hogy milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29, 11)

Felszólítok mindenkit, hogy imádkozzon Szíria békéjéért és népéért imavirrasztások alkalmával, az egyes csoportok, plébániák és közösségek kezdeményezései szerint, hogy terjesszék a béke üzenetét, az egység és a reménység üzenetét.

Az imádságot azután követik a béke művei. Felszólítom azokat, akik részt vesznek a béketárgyalásokban, hogy vegyék komolyan ezeket a megegyezéseket, és ténylegesen könnyítsék meg a humanitárius segélyek célba érkezését.

Mindenkinek el kell ismernie, hogy Szíria számára nincs katonai megoldás, hanem csakis politikai. A nemzetközi közösségnek segítenie kell a béketárgyalásokat, amelyek a nemzeti egység kormányának létrehozását célozzák.

Egyesítsük erőinket minden szinten, hogy tanúsítsuk: lehetséges a béke a szeretett Szíriában. Ez az irgalmasság nagy példamutatása és az egész nemzetközi közösség iránt megélt szeretet tette lesz.

Az Úr áldjon meg és Mária őrizzen meg Benneteket. Köszönöm.”