Zlinszky-emlékülés

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kara 2015. október 12-én emlékülést tart az idén  június 18-án elhunyt alapító dékánjának tiszteletére.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar 2015. október 12-én emlékülést tart alapító dékánjának tiszteletére.

A rendezvény október 12-én 9:45-kor kezdődik, a Kar E1 előadójának Zlinszky János emlékére történő felavatásával. Az emlékülés délelőtti programjában 10 órától a Szent II. János Pál Díszteremben Dr. Sólyom László akadémikus, volt köztársasági elnök, Dr. Vékás Lajos, akadémikus, az Új Polgári Törvénykönyv kodifikációjáért felelős Főbizottság elnöke, valamint Dr. Johannes Michael Rainer, a Salzburg-i és az Innsbruck-i Egyetem professzora emlékeznek Zlinszky professzorra. A délutáni programban pályatársak, kollégák, tanítványok adóznak a professzor úr emlékének rövid, 10-15 perces, szakmai előadásokkal, amelyekre három szekcióban közel 30 előadót várunk. A szekcióülések végén Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár zárszavával ér véget a délutáni program.

Dr. gyóni Zlinszky János, egyetemi tanár, professor emeritus, volt alkotmánybíró, az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának első dékánja élete 88. évében, 2015. június 18‐án tért meg Teremtőjéhez, életének 88. Évében.

Zlinszky János professzor 1928-ban született; 1989 novemberi megalakulásától 1998 márciusáig volt tagja az Alkotmánybíróságnak. Alapító dékánként tevékenykedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1995-ben megalapított Jog- és Államtudományi Karának létrehozásakor. Széles körű jogászi munkásságának legkiemelkedőbb eredménye a római jog kutatása és oktatása volt, emellett szakmai figyelmét alapjogi és jogi etikai kérdésekre és közjogi problémák kutatására irányította. Jogtudósként, tanárként, jogalkalmazóként, közéleti szereplőként, de mindenekelőtt szűkebb és tágabb közösségéért felelős férfiúként vette ki a részét a jogállamiság megteremtéséért folytatott küzdelemből. Gazdag és kiemelkedően eredményes pályafutása során számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közösségét csakúgy, mint a magyar jogásztársadalmat.